Convocatòria DOCfield Dummy Award Fundació Banc Sabadell

1296

Oberta convocatòria fins a l’11 de maig

La Fundació Photographic Social Vision, amb la col·laboració principal de la Fundació Banc Sabadell i el suport de The Folio Club, obre la convocatòria i us convida a participar a la tercera edició del premi anual de maquetes de fotollibres. El premi consisteix en la impressió d’un fotollibre d’edició limitada, valorat en 3.000 euros, el qual serà seleccionat per un jurat d’experts.

DOCfield Dummy Award Fundació Banc Sabadell s’emmarca dins el festival de Fotografia Documental que reuneix més de 50 autors, al voltant de 30 exposicions i converteix Barcelona en centre de la fotografia documental i el fotoperiodisme durant dos mesos, del 19 de maig al 19 de juliol. Amb aquesta iniciativa, el Festival vol fomentar la consolidació del fotollibre com a suport de difusió fotogràfica d’històries que val la pena que s’expliquin. Consulta les bases i participa-hi!

Abierta convocatoria hasta el 11 de mayo

La Fundación Photographic Social Vision, con la colaboración principal de la Fundación Banco Sabadell y el apoyo de The Folio Club, abre la convocatoria y os invita a participar en la tercera edición del premio anual de maquetas de fotolibros. El premio consiste en la impresión de un fotolibro de edición limitada, valorado en 3.000 euros y seleccionado por un jurado de expertos.

DOCfield Dummy Award Fundación Banco Sabadell se enmarca dentro del festival de Fotografía Documental que reúne a más de 50 autores en torno a 30 exposiciones y convierte a Barcelona en centro de la fotografía documental y el fotoperiodismo durante dos meses, del 19 de mayo al 19 de julio. Con esta iniciativa, el Festival quiere fomentar la consolidación del fotolibro como soporte de difusión fotográfico de historias que valen la pena ser contadas. Consulta las bases y ¡participa!

Call for entries until May 11th

Photographic Social Vision Foundation, in collaboration principally with Banc Sabadell Foundation and with the support of The Folio Club, invites you to participate in the third annual edition of its photobook dummy award.

The DOCfield Dummy Award Fundació Banc Sabadell is organized within the framework of the Documentary Festival that brings together more than 50 authors participating in 30 exhibitions, making Barcelona a centre of documentary photography and photojournalism for two months, from May 19th until July 19th. Through this initiative, the Festival seeks to promote the photobook as a support for the photographic dissemination of stories that are worth being told. Check the rules and submit!